Mest Onderzoek van je Paard.

Mest Onderzoek van je Paard.

.
Wormbestrijding bij paarden: op basis van wormeitelling!

Bij ons word er regelmatig verse mest opgestuurd naar ” Het Woud ” veterinair parasitologisch laboratorium.
Je krijgt heel netjes per email de uitslag van de mest.
Mocht er wormen gevonden worden in de mest van je paard dan krijg je per mail te horen welke ontwormingsspuit je paard moet hebben.
Na 3 maanden krijg je automatisch bericht dat je opnieuw verse mest moet opsturen voor onderzoek.

De afgelopen 20 jaar was de wormbestrijding bij paarden voor de meeste paardeneigenaren redelijk eenvoudig; het op gezette tijden toedienen van een ontwormingsspuit. Vandaag de dag moeten we het toch echt anders doen.

Want wist u dat:

* tot 80% van de paarden niet of slechts heel licht besmet zijn, als ze worden ontwormd. Ook in Nederland worden paarden te vaak onnodig behandeld!
* te vaak en onnodig behandelen de ontwikkeling van wormresistentie versnelt.
* een paard de gelegenheid moet krijgen om natuurlijke immuniteit (weerstand) tegen wormen op te bouwen.
* door de huidige manier van paardenhouderij; pensionstalling, wisselende groepssamenstelling op de weide, veelvuldig omweiden, meerdere eigenaren die onafhankelijk van elkaar ontwormen, kunnen wij niet meer volstaan met standaard (groeps)behandelingen. De dieren moeten als individu worden benaderd.

Er is dus behoefte aan een andere manier van maagdarmwormbestrijding: “vaak ontwormen bij paarden; het baat meestal niet, maar het schaadt vaak wel”.

Veterinair Parasitologisch Laboratorium ‘Het Woud’ introduceert een nieuwe methode van wormbestrijding die paardeneigenaren in staat stelt om op een gezonde wijze de maagdarmwormen bij hun paarden te bestrijden. Door het daadwerkelijk tellen van wormeieren in de mest van uw paard met daaraan gekoppeld een wormbestrijdingsadvies, kunt u doelgericht en succesvol de maagdarmwormen bestrijden bij uw paard!
Door het regelmatig uitvoeren van een mestonderzoek gecombineerd met deskundig advies kunt u het volgende bereiken:

* Verminderd gebruik van ontwormingsmiddelen: uw paard wordt alleen ontwormd als het echt nodig is.
* Minder belasting van het paard en zijn omgeving met chemische middelen: ontwormingsmiddelen zijn immers chemische middelen.
* Vertraging van de ontwikkeling van wormresistentie: ook in Nederland worden steeds meer wormsoorten ongevoelig voor ontwormingsmiddelen!
* Een evenwichtige en natuurlijke wormbestrijding bij uw paard.

Hoe kan ik een wormeitelling laten uitvoeren?

Het is heel gemakkelijk! Via deze site kunt u een wormcheckkit bestellen, waarin alle benodigdheden en instructies zitten voor het verzamelen en opsturen van een mestmonster. Het mestmonster kunt u vervolgens in de bijgevoegde envelop met de normale briefpost naar ons laboratorium terugsturen! Na ontvangst van het mestmonster op ons laboratorium krijgt u binnen 2-3 werkdagen de resultaten per e-mail (of per post) thuis gestuurd. In geval van een positief mestonderzoek bij uw paard kunt u de geadviseerde wormspuiten direct bestellen.

De website voor paarden

Op de site van Het Woud vindt u belangrijke (en interessante) informatie over de bestrijding van maagdarmwormen bij paarden en de voorname rol hierbij van mestonderzoek. Daarnaast vindt u informatie over de belangrijkste maagdarmwormen bij paarden. De belangrijkste bronnen waaruit geput is staan op de volgende pagina.

Posted by Thyra

Categorised under Blog, Nieuws
Bookmark the permalink

Comments